ஆட்சேர்ப்பு ஆலோசகர் என்பது உலகளாவிய ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மறுஆய்வு தளமாகும், நீங்கள் வெளிநாட்டில் வேலை தேடும் போது ஆட்சேர்ப்பு முகவர் மற்றும் தொழிலாளர்களின் உரிமைகள் பற்றிய தகவல்களை எளிதாக அணுகலாம். வெளி நாட்டு வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான சிறந்த ஆலோசகர்கள் அனுபவமுள்ள ஏனைய தொழிலாளர்கள் ஆவர்.

  1. தொழிலாளர் மதிப்புரைகளின் அடிப்படையில் ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்களின் மதிப்பீட்டைச் சரிபார்க்கவும்.
  2. நீங்கள் பணிபுரியவிருக்கும் இடத்தில் உங்கள் உரிமைகள்  எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படும் என சரிபார்க்கவும்.
  3. உங்கள் உரிமைகள் மீறப்படும் போது  உதவி  கோரவும்.

 

உங்கள்அனைவருக்கும் ஒரு கண்ணியமான தொழில்

உங்களுக்கு என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்

தொழிலாளர்களின் கதைகள்

புலம்பெயர்ந்தோர் உரிமை மீறல் தொடர்பான பொதுவான நிகழ்வுகளைப் படியுங்கள்

மேலதிக தகவல்கள்

நியாயமான ஆட்சேர்ப்பு

நியாயமான ஆட்சேர்ப்பு அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் ஒரு உரிமை

மேலதிக தகவல்கள்

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள்

ஆட்சேர்ப்பு ஆலோசகர் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது
 

மேலதிக தகவல்கள்

What you should know!

Technology and Labour Migration

How can technology help to improve migrant workers' recruitment process?

Read blog here

What is Recruitment Advisor?

1 minute video explaining how Recruitment Advisor works...

Watch now

Disclaimer

The realization of the RecruitmentAdvisor website was made possible through...

Read more