भर्तीको विज्ञापनवाचक वेबसाइटको प्राप्ति विकास अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन कन्फिडरेसन र स्विस एजेन्सीको विकास र सहकार्यको लागि सम्भावनाको माध्यमबाट सम्भव भएको थियो। यस वेबसाइटमा प्रकाशित विचारहरू, रायहरू र टिप्पणीहरू पुरालेखहरूका लेखकहरूको पूर्णतया जिम्मेवार छन् र आवश्यक रूपमा वा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन कन्फिडरेसन, विकास र सहयोगका लागि स्विस एजेन्सी, वा अन्य सहयोगी संस्थाहरू प्रतिबिम्बित वा प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।