रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरको निर्माण अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी), अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेण्ट एण्ड कोअपरेशन (एसडीसी) तथा युरोपियन युनियन (ईयू) को सहकार्यमा सम्भव भएको हो । यस वेभसाइटमा व्यक्त विचारहरु पूर्ण रुपमा सम्वन्धित व्यक्तिहरुकै हुन् । तिनिहरुले आइटीयूसी, आईएलओ, एसडीसी तथा ईयू तथा अन्य सहयोगि संस्थाहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।