Workers' reviews

50 review(s)
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
Review this agency
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2022
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2022
काम भनिए अनुसार नै भएपनि खास कमाई भएन । यस अगाडी मलेसिया गएको थिएँ, अव अर्को देश जाने योजनामा छु ।
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2022
म अव विदेश नजाने योजनामा छु । नेपालमा नै केहि काम पाए गर्ने योजना छ ।
Reviewed by
अज्ञात
सक्छ 2022
According to the agreement, all the facilities were good.But i want to go to another country .
Reviewed by
अज्ञात
सक्छ 2022
According to the agreement, all the facilities were good.
Reviewed by
अज्ञात
सक्छ 2022
The company did not provide any of the facilities as per the agreement.
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2022
All the facilities were as per the agreement. What was the convenience of food, I want to go to this company once again.
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2022
According to the agreement, all the facilities are good, salary, overtime leave is all well arranged.
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2022
According to the agreement, all the facilities are good, salary, overtime leave is all well arranged.
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2022
According to the agreement, all the facilities were good.
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2022
All the services are as per the agreement. I have been living for 3 years and now I have tried to go to another country.
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2022
The company is good. There is accommodation. There is no food. There is no transportation from the hostel to the company.
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
Salary is very low.
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
I have got all as agreed in Nepal but ageed salary is low, no increament so now looking for good employer
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
I have got all as agreed in Nepal but ageed salary is very low so I want to change employer.
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2021
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2021
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2021
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2021
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2021
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2021
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2021
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
Reviewed by
अज्ञात
अगस्ट 2020
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
Reviewed by
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
Reviewed by
अज्ञात
जून 2018
Reviewed by
अज्ञात
जून 2018
Reviewed by
अज्ञात
जून 2018
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018
Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018
Reviewed by
अज्ञात
जनवरी 2018
Reviewed by
अज्ञात
जनवरी 2018
Reviewed by
अज्ञात
डिसेम्बर 2017
Reviewed by
अज्ञात
डिसेम्बर 2017
Reviewed by
अज्ञात
डिसेम्बर 2017

नयाँ प्रतिकृया थप्नुहोस्

Recruitment details

Recruitment Fees & Related Costs

मैले भर्ना प्रकृयामा यी विषयका लागि शुल्क तिरें

Pre-employment Orientation

मैले निम्नानुसारको सुचना रोजगारपूर्वको अभिमुखिकरण तालिममा प्राप्त गरे

Employment Contract

मैले रोजगारी सुरु गर्नु अगाडी नै रोजगार सम्झौता पाएँ
रोजगार सम्झौता मैले बुझ्ने भाषामा थियो
रोजगार सम्झौतामा यी कुराहरु स्पष्ट रुपमा लेखिएका थिए

Working Conditions

मेरो राहदानी तथा अन्य व्यक्तिगत कागजात लिएको थियो
मैले भनिएअनुसारकै काम पाएँ
मैले भनिएअनुसारकै तलव पाएँ
कुनै उचित सुचना दिएर म रोजगारीबाट राजिनामा दिन स्वतन्त्र थिएँ
त्यहाँ म सदस्य हुन पाउने ट्रेड यूनियन थियो

Worker’s evaluation

म पुनः पहिले सेवा लिएकै मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन सक्छु
म पुन पहिलेकै रोजगारदाताकहाँ फर्किन सक्छु
भविष्यमा म पुनः यस अगाडी गएकै मुलुकमा रोजगारीका लागि जान सक्छु

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

The comment language code.

Sectors

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.