Workers' reviews

11 review(s)
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
Review this agency
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2020
my agency is good and reliable
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2020
good
Reviewed by
अज्ञात
नोभेम्बर 2020
My agency is good
Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as housekeeping in Hongkong</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018

<p>Singapore, Teaching Assistant</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018

<p>Kuwait, Mason</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018

<p>Jeddah Company Driver</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018

<p>Dubai Saleslady</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018

<p>Doha Qatar Dishwasher</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018

<p>Dubai Salescrew</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018

<p>Callary, Alberta Car washer</p>
, full_html

नयाँ प्रतिकृया थप्नुहोस्

Recruitment details

Recruitment Fees & Related Costs

मैले भर्ना प्रकृयामा यी विषयका लागि शुल्क तिरें

Pre-employment Orientation

मैले निम्नानुसारको सुचना रोजगारपूर्वको अभिमुखिकरण तालिममा प्राप्त गरे

Employment Contract

मैले रोजगारी सुरु गर्नु अगाडी नै रोजगार सम्झौता पाएँ
रोजगार सम्झौता मैले बुझ्ने भाषामा थियो
रोजगार सम्झौतामा यी कुराहरु स्पष्ट रुपमा लेखिएका थिए

Working Conditions

मेरो राहदानी तथा अन्य व्यक्तिगत कागजात लिएको थियो
मैले भनिएअनुसारकै काम पाएँ
मैले भनिएअनुसारकै तलव पाएँ
कुनै उचित सुचना दिएर म रोजगारीबाट राजिनामा दिन स्वतन्त्र थिएँ
त्यहाँ म सदस्य हुन पाउने ट्रेड यूनियन थियो

Worker’s evaluation

म पुनः पहिले सेवा लिएकै मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन सक्छु
म पुन पहिलेकै रोजगारदाताकहाँ फर्किन सक्छु
भविष्यमा म पुनः यस अगाडी गएकै मुलुकमा रोजगारीका लागि जान सक्छु

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

The comment language code.

Sectors

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.