Workers' reviews

12 reviews
Mga Bayarin sa Pagreretiro
Pag-alis ng pre-departure
Kontrata sa trabaho
Kondisyon sa bansa ng destinasyon
Sa pagbabalik
Review this agency
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as electronics in Taiwan</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as receptionist, Oman</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as waitress in Oman</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as receptionist in Oman</p> <p>special message: " Sumala&nbsp;sila sa pinangakong sahod, may handler from agency</p> <p>tipid sa pagkain para may padala sa pamilya"</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as steward in Oman</p> <p>special message: " naka hold ang passport"</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as steward in Kuwait/ Jedah</p> <p>special message: " From steward to construction labor P 800 per day kasama OT&nbsp;</p> <p>sabi ko sa nanay ko sideline ko lang construction"</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as caregiver and tutorial in Japan</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as waiter in Japan</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as waiter in Riyadh</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work in Kuwait</p> , full_html "
Hindi kilala
Hunyo 2018
" <p>work as helper in Kuwait</p> , full_html "
Hindi kilala
Marso 2018
" <p>Quebec, Canada</p> <p>Teacher</p> , full_html "

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.