Kailangan namin ang iyong tulong upang makumpleto ang sumusunod na Review ng Recruitment Agency batay sa iyong karanasan sa paggamit ng serbisyo ng iyong agency. Ito ay makakatulong sa ibang mga manggagawa na makahanap ng tamang recruiter na rumirespeto sa karapatan ng mga manggagawa ' . Ang iyong pagsusuri ay talagang mahalaga! Salamat sa iyong oras

Detalye ng recruitment

Recruitment fee at Kaakibat na mga Bayarin

Binayaran ko ang mga sumusunod na gastusin sa proseso ng recruitment

Pre employment orientation

Natanggap ako ang sumusunod na impormasyon sa pre employment orientation

Employment Contract

Natanggap ko ang kontrata bago simulan ang aking deployment
Nakasulat ang employment contract sa lengguwaheng naiintindihan ko
May klarong impormasyon ang employment contract tungkol sa

Kondisyon sa pagtratrabaho

Kinuha ang aking pasaporte at iba pang mga personal na dokumento ng
Natanggap ako ang trabahong ipinangako sa akin
Natanggap ko ang sahod na ipinangako sa akin
Maaari akong mag-resign sa aking trabaho nang may resonableng abiso
Mayroong unyon o asosasyon ng mga manggagawang maaari kong salihan

Evaluation ng mga manggagawa

Gagamitin ko ulit ang parehong agency
Babalik ako sa parehong employer
Babalik/ mananatili ako sa parehong bansa para sa aking susunod na trabaho

Others

Sectors