ஆட்சேர்ப்பு ஆலோசகர் என்பது உலகளாவிய ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மறுஆய்வு தளமாகும், நீங்கள் வெளிநாட்டில் வேலை தேடும் போது ஆட்சேர்ப்பு முகவர் மற்றும் தொழிலாளர்களின் உரிமைகள் பற்றிய தகவல்களை எளிதாக அணுகலாம். வெளி நாட்டு வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான சிறந்த ஆலோசகர்கள் அனுபவமுள்ள ஏனைய தொழிலாளர்கள் ஆவர்.

  1. தொழிலாளர் மதிப்புரைகளின் அடிப்படையில் ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்களின் மதிப்பீட்டைச் சரிபார்க்கவும்.
  2. நீங்கள் பணிபுரியவிருக்கும் இடத்தில் உங்கள் உரிமைகள்  எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படும் என சரிபார்க்கவும்.
  3. உங்கள் உரிமைகள் மீறப்படும் போது  உதவி  கோரவும்.

உங்கள்அனைவருக்கும் ஒரு கண்ணியமான தொழில் அமைய வாழ்த்துகிறோம்.

 

தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு கொள்கை

ஆட்சேர்ப்பு ஆலோசகரில், நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலின் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பை நாங்கள் மதிக்கிறோம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சமர்ப்பிக்கும் முன்,

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

எங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் தொழிலாளர்கள் மறுஆய்வுக்கான வழிகாட்டுதலும் அடங்கும், தொழிலாளர்கள் ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனம், மறுஆய்வு சீராக்கும் செயல்முறை மற்றும் மோசடி கண்டறிதல்

பொறுப்பாகாமை

சர்வதேச தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு, சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி மற்றும் ஒத்துழைப்புக்கான சுவிஸ் ஏஜென்சி ஆகியவற்றின்  நிதியுதவி  மூலம் ஆட்சேர்ப்பு ஆலோசகர் வலைத்தளத்தின் உதயம்  சாத்தியமானது.

கட்டாய உழைப்பை முடிவுக்குக் கொண்டுவருதல்

மேம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் அவர்களின் தொழிற்சங்கங்களின் உரிமைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், அவர்களின் ஆட்சேர்ப்பு அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும், நியாயமான ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையைப் பின்பற்றும் ஆட்களை ஊக்குவிப்பதற்கும் நோக்கமாக ஆட்சேர்ப்பு ஆலோசகர் தளத்தை உருவாக்கியுள்ளது. ஐ.எல்.ஓ பொதுக் கோட்பாடுகள் மற்றும் நியாயமான