Workers' reviews

6 reviews
රැකියා ලබා දීම සඳහා වූ ගාස්තු/අයකිරීම් හා සම්බන්ධ වියදම්
රැකියාවට පෙර පුහුණුව/අනුගතවීම
රැකියා කොන්ත‍්‍රාත්තුව
රැකියා වාතාවරණය
සේවකයාගේ ඇගයීම
Review this agency
Anonymous
December 2021
" केही बढी पैसा लिए पनि काम र तलब ठिकै छ् । "
Anonymous
December 2021
" सहमति गरेअनुसार सबै कुरा पाएको छु / "
Anonymous
December 2021
" सहमति गरेअनुसार सबै कुरा पाएको छु / "
Anonymous
December 2021
" सहमति गरेअनुसार सबै कुरा पाएको छु / "
Anonymous
January 2021
" अव म वैदेशिक रोजगारीमा जान्न । "
Anonymous
August 2020
" अव म वैदेशिक रोजगारीमा जान्न । "

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.