Workers' reviews

7 reviews
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
Review this agency
अज्ञात
सक्छ 2022
अज्ञात
मार्च 2022
" Nepali manpower and Qatari company were both good, no problem. "
अज्ञात
मार्च 2022
" All services are good, no problem "
अज्ञात
मार्च 2022
" this is very good company .we receive monthly .we have all facility . "
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
" म कम्पनीमा नयाँ हो अहिले सबै ठिकै जस्तो लाग्छ तर म्यानपावर ले धेरै नै पैसा लियो मसँग । "
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
अज्ञात
जनवरी 2018

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.