4 समीक्षाहरू
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
फोन नम्वर
5520321
5520024
9851022016
9841416311
उद्गम मुलुक(उत्पत्तीको मुलुक)
ईमेल
moonlight@gmail.com
आईटीयू विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकमा आधारित देशका श्रमिक अधिकारहरूको आदरको डिग्री ITUC Website
3 लगातार अधिकारको उल्लंघन
समिक्षा लेख्नुहोस्
4 समीक्षाहरू

user avatar

user avatar

user avatar

user avatar

नियमनकारी निकाय सवल र सक्षम भई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्यो । यो खसी बजार जस्तो भइरहेको ब्यवसायलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन स्वयम् व्यबसायीमा इमान्दारिता