Workers' reviews

12 review(s)
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
Review this agency
Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as electronics in Taiwan</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as receptionist, Oman</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as waitress in Oman</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as receptionist in Oman</p>

<p>special message: " Sumala&nbsp;sila sa pinangakong sahod, may handler from agency</p>

<p>tipid sa pagkain para may padala sa pamilya"</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as steward in Oman</p>

<p>special message: " naka hold ang passport"</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as steward in Kuwait/ Jedah</p>

<p>special message: " From steward to construction labor P 800 per day kasama OT&nbsp;</p>

<p>sabi ko sa nanay ko sideline ko lang construction"</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as caregiver and tutorial in Japan</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as waiter in Japan</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as waiter in Riyadh</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work in Kuwait</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
जून 2018

<p>work as helper in Kuwait</p>
, full_html

Reviewed by
अज्ञात
मार्च 2018

<p>Quebec, Canada</p>

<p>Teacher</p>
, full_html

नयाँ प्रतिकृया थप्नुहोस्

Recruitment details

Recruitment Fees & Related Costs

मैले भर्ना प्रकृयामा यी विषयका लागि शुल्क तिरें

Pre-employment Orientation

मैले निम्नानुसारको सुचना रोजगारपूर्वको अभिमुखिकरण तालिममा प्राप्त गरे

Employment Contract

मैले रोजगारी सुरु गर्नु अगाडी नै रोजगार सम्झौता पाएँ
रोजगार सम्झौता मैले बुझ्ने भाषामा थियो
रोजगार सम्झौतामा यी कुराहरु स्पष्ट रुपमा लेखिएका थिए

Working Conditions

मेरो राहदानी तथा अन्य व्यक्तिगत कागजात लिएको थियो
मैले भनिएअनुसारकै काम पाएँ
मैले भनिएअनुसारकै तलव पाएँ
कुनै उचित सुचना दिएर म रोजगारीबाट राजिनामा दिन स्वतन्त्र थिएँ
त्यहाँ म सदस्य हुन पाउने ट्रेड यूनियन थियो

Worker’s evaluation

म पुनः पहिले सेवा लिएकै मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन सक्छु
म पुन पहिलेकै रोजगारदाताकहाँ फर्किन सक्छु
भविष्यमा म पुनः यस अगाडी गएकै मुलुकमा रोजगारीका लागि जान सक्छु

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

The comment language code.

Sectors

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.