Workers' reviews

36 reviews
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
Review this agency
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
" तलब अली थोरै भयो , अब अर्को कम्पनी मा काम खोज्दैछु / "
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
" तलब अली थोरै भयो ,अब म फेरी बिदेश जानु परे कतार जान्छु तर यो कम्पनी र म्यानपावर बाट आउन्न । "
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
" I don’t get job as agreed in Nepal , job is very hard but no salary as per work "
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
" नेपाल मा शाहअंअत भए अनुसार को काम त तलब पाएको छु , समग्र मा सबै राम्रो छ् । "
अज्ञात
नोभेम्बर 2021
" अब म फेरी बिदेश जानु परे कतार जान्छु तर यो कम्पनी र म्यानपावर बाट आउन्न । "
अज्ञात
अक्टोबर 2021
" सबै कुरा नेपाल मा भनिए बमोजिम सुबिधा पाएको छु , सबै कुरा राम्रो छ् , म कम्पनी र म्यान पावर सङ्ग सन्टुस्ट छु "
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
अज्ञात
फेब्रुअरी 2021
अज्ञात
जनवरी 2021
" I'll go to another country. "
अज्ञात
अगस्ट 2020
अज्ञात
अगस्ट 2020
अज्ञात
अगस्ट 2020
अज्ञात
अगस्ट 2020
अज्ञात
अगस्ट 2020
" अव म रोजगारीको लागि विदेश जान्न । "
अज्ञात
अगस्ट 2020
अज्ञात
अगस्ट 2020
अज्ञात
अगस्ट 2020
अज्ञात
अगस्ट 2020
" अव पुनः वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रकृयाका लागि म आफैं सक्छु, मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन्न । "
अज्ञात
अगस्ट 2020
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
" फ्रिभिसा भनेपनि मैले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट पाइन । मलाई १ लाख तिर्ने आइसके, जान्छस् जान्नस् भन्यो । बाध्य भएर ६० हजार तिरेर जानु पर्यो । मैले त्यहाँ पुगेपछि ६ महिना भनेको तलव पाइन । ६ महिनापछि भनेको भन्दा राम्रो तलव पाएँ । "
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
अज्ञात
फेब्रुअरी 2020
अज्ञात
जून 2018
अज्ञात
मार्च 2018
अज्ञात
मार्च 2018
अज्ञात
मार्च 2018
अज्ञात
मार्च 2018
अज्ञात
मार्च 2018
" Because of contract language, didn't know "
अज्ञात
जनवरी 2018
अज्ञात
जनवरी 2018
अज्ञात
जनवरी 2018

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.