Higit sa 10,000 na mga recruitment agencies ang nakalista sa RecruitmentAdvisor. Maaari mong malaman kung ano ang sinabi ng mga manggagawa tungkol sa mga recruitment agencies na ito sa pamamagitan ng kanilang mga review. Suriin ang rating ng mga recruitment agencies batay sa mga review ng manggagawa.