Recruitment Advisor
Hanapin ang pinakamahusay na recruitment agency para sa iyong trabaho sa ibang bansa

About

Ang RecruitmentAdvisor ay isang pandaigdig na platform sa recruitment ng mga manggagawa na layuning makapagbigay ng impormasyon ukol sa mga recruitment agencies at mga karapatan ng manggagawa kapag naghahanap ka ng trabaho sa ibang bansa. Ang mga pinakamahusay na tagapayo ay ang iba pang mga manggagawa na may karanasan na sa pagta-trabaho sa ibang bansa.

Higit sa 10,000 na mga recruitment agencies ang nakalista sa RecruitmentAdvisor. Maaari mong malaman kung ano ang sinabi ng mga manggagawa tungkol sa mga recruitment agencies na ito sa pamamagitan ng kanilang mga review. Suriin ang rating ng mga recruitment agencies batay sa mga review ng manggagawa.

Ibahagi ang iyong karanasan sa pamamagitan ng pagrebyu sa iyong recruitment agency upang ang ibang manggagawa ay magkaroon ng mas maraming impormasyon at pagpipilian. Naniniwala kami na ang pinakamahusay na tagapayo ukol sa recruitment ay ang iba pang mga manggagawa na may karanasan na sa recruitment. Ikaw ay isa sa aming mga tagapayo sa recruitment!