Bawat taon, milyun-milyong migranteng manggagawa ang umaalis sa kanilang mga tahanan para maghanap ng mas maayos na kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Sa kasamaang palad, marami ang nalilinlang ng mga maling pangako ng mga lokal na recruitment agencies - kabilang ang mga pekeng trabaho, hindi pagbabayad ng tamang suweldo, at hindi ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho. Dahil dito, libu-libong manggagawa ang hawak sa kamay ng mga nagsasamantalang recruiters at abusadong mga employer, marami sa kanila ang nakukulong sa sapilitang paggawa, bonded labour, at iba pang anyo ng modernong pang-aalipin.

Maaaring wakasan ang pagsasamantala na ito, at kung may access sa tamang impormasyon ang mga migranteng manggagawa ay magkakaroon sila ng kapangyarihan na gawin ito.

Binubuo ng mga unyon mula sa iba't ibang bansa, ang aming samahan ay gumawa ng platform na tinatawag na Recruitment Advisor na naglalayong magbigay ng kapangyarihan at protektahan ang mga manggagawa, itaguyod ang kanilang mga karapatan sa pag-uunyon, ibahagi ang kanilang karanasan sa recruitment, at itaguyod ang mga recruiters na sumusunod sa makatarungang proseso ng recruitment batay sa ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment.

Ang Recruitment Advisor ay isang global peer-to-peer recruitment at employment platform na nagbibigay sa mga migranteng manggagawa ng madaling access sa impormasyon tungkol sa mga recruitment agencies at mga karapatan ng manggagawa kapag naghahanap sila ng trabaho sa ibang bansa. May higit sa 10,000 na mga recruitment agencies ang nakalista rito sa mga piling bansa at ang mga taong naghahanap ng trabaho ay maaaring ma-access ang mga review ng iba pang mga manggagawa. Sama-sama nating wakasan ang di makatarungang recruitment practices, tapusin ang pang-aalipin sa supply chains, at wakasan ang modernong pang-aalilipin.

Tingnan ang aming video dito.