Kailangan namin ang iyong tulong upang makumpleto ang sumusunod na Review ng Recruitment Agency batay sa iyong karanasan sa paggamit ng serbisyo ng iyong agency. Ito ay makakatulong sa ibang mga manggagawa na makahanap ng tamang recruiter na rumirespeto sa karapatan ng mga manggagawa ' . Ang iyong pagsusuri ay talagang mahalaga! Salamat sa iyong oras

Recruitment details

Recruitment Fees & Related Costs

I paid the following costs during the recruitment process

Pre-employment Orientation

I received the following information during the pre-employment orientation

Employment Contract

I received contract before starting employment
The employment contract was in a language I can understand
The employment contract contained clear information about

Working Conditions

My passport and other personal documents were taken by
I received the job I was promised
I received the salary I was promised
I could resign from employment freely with reasonable notice
There was a union of workers association I could join

Worker’s evaluation

I would use the same agency again
I would return to the same employer
I would return to/stay in the same country for my future job

Others

Sectors