Workers' reviews

31 reviews
Mga Bayarin sa Pagreretiro
Pag-alis ng pre-departure
Kontrata sa trabaho
Kondisyon sa bansa ng destinasyon
Sa pagbabalik
Review this agency
Hindi kilala
Oktubre 2021
" सबै कुरा नेपाल मा भनिए बमोजिम सुबिधा पाएको छु , सबै कुरा राम्रो छ् , म कम्पनी र म्यान पावर सङ्ग सन्टुस्ट छु "
Hindi kilala
Pebrero 2021
Hindi kilala
Pebrero 2021
Hindi kilala
Pebrero 2021
Hindi kilala
Enero 2021
" I'll go to another country. "
Hindi kilala
Agosto 2020
Hindi kilala
Agosto 2020
Hindi kilala
Agosto 2020
Hindi kilala
Agosto 2020
Hindi kilala
Agosto 2020
" अव म रोजगारीको लागि विदेश जान्न । "
Hindi kilala
Agosto 2020
Hindi kilala
Agosto 2020
Hindi kilala
Agosto 2020
Hindi kilala
Agosto 2020
" अव पुनः वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रकृयाका लागि म आफैं सक्छु, मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन्न । "
Hindi kilala
Agosto 2020
Hindi kilala
Pebrero 2020
Hindi kilala
Pebrero 2020
Hindi kilala
Pebrero 2020
Hindi kilala
Pebrero 2020
Hindi kilala
Pebrero 2020
" फ्रिभिसा भनेपनि मैले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट पाइन । मलाई १ लाख तिर्ने आइसके, जान्छस् जान्नस् भन्यो । बाध्य भएर ६० हजार तिरेर जानु पर्यो । मैले त्यहाँ पुगेपछि ६ महिना भनेको तलव पाइन । ६ महिनापछि भनेको भन्दा राम्रो तलव पाएँ । "
Hindi kilala
Pebrero 2020
Hindi kilala
Pebrero 2020
Hindi kilala
Hunyo 2018
Hindi kilala
Marso 2018
Hindi kilala
Marso 2018
Hindi kilala
Marso 2018
Hindi kilala
Marso 2018
Hindi kilala
Marso 2018
" Because of contract language, didn't know "
Hindi kilala
Enero 2018
Hindi kilala
Enero 2018
Hindi kilala
Enero 2018

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.