Workers' reviews

6 review(s)
Mga Bayarin sa Pagreretiro
Pag-alis ng pre-departure
Kontrata sa trabaho
Kondisyon sa bansa ng destinasyon
Sa pagbabalik
Review this agency
Reviewed by
Hindi kilala
Marso 2018

<p>Saudi Arabia</p>
, full_html

Reviewed by
Hindi kilala
Marso 2018

<p>Saudi Arabia</p>
, full_html

Reviewed by
Hindi kilala
Marso 2018

<p>Saudi Arabia</p>
, full_html

Reviewed by
Hindi kilala
Marso 2018

<p>Saudi Arabia</p>
, full_html

Reviewed by
Hindi kilala
Marso 2018

<p>Saudi Arabia</p>
, full_html

Reviewed by
Hindi kilala
Marso 2018

<p>Saudi Arabia</p>
, full_html

Magdagdag ng bagong komento

Recruitment details

Recruitment Fees & Related Costs

Binayaran ko ang mga sumusunod na gastusin sa proseso ng recruitment

Pre-employment Orientation

Natanggap ako ang sumusunod na impormasyon sa pre employment orientation

Employment Contract

Natanggap ko ang kontrata bago simulan ang aking deployment
Nakasulat ang employment contract sa lengguwaheng naiintindihan ko
May klarong impormasyon ang employment contract tungkol sa

Working Conditions

Kinuha ang aking pasaporte at iba pang mga personal na dokumento ng
Natanggap ako ang trabahong ipinangako sa akin
Natanggap ko ang sahod na ipinangako sa akin
Maaari akong mag-resign sa aking trabaho nang may resonableng abiso
Mayroong unyon o asosasyon ng mga manggagawang maaari kong salihan

Worker’s evaluation

Gagamitin ko ulit ang parehong agency
Babalik ako sa parehong employer
Babalik/ mananatili ako sa parehong bansa para sa aking susunod na trabaho

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Ang mga linya at mga talata ay awtomatikong papatlangin.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

The comment language code.

Sectors

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.