Workers' reviews

3 reviews
Mga Bayarin sa Pagreretiro
Pag-alis ng pre-departure
Kontrata sa trabaho
Kondisyon sa bansa ng destinasyon
Sa pagbabalik
Review this agency
Hindi kilala
Setyembre 2021
" saya sudah membayar 35 juta, visa sudah keluar, tapi karena ada kebijak zero cost tidak jadi diberangkatkan "
Hindi kilala
Setyembre 2021
" Saat ini saya sudah membayar 30Jt visa sudah keluar dari Desember 2020 tetapi sampai saat ini belum ditempatkan, alasannya karena Indonesia zero cost "
Hindi kilala
Nobyembre 2020

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.