Kasama sa aming mga tuntunin at kondisyon ang mga patnubay na kailangang sundin para sa pagsusulat ng review ng recruitment agency, pag-moderate ng review, at pagtuklas ng pandaraya, ang mga detalye ay matatagpuan sa ibaba:

Mga Alituntunin para sa mga review

Ang mga reviews ng recruitment agency sa Recruitment Advisor ay dapat lamang isinulat ng mga manggagawa na may karanasan sa recruitment na nais nilang ibahagi sa iba pang mga manggagawa. Ang mga ito ay maaaring:

  1. Mga manggagawa na nasa kanilang sariling bansa o bansang pinagmulan ngunit gumamit na ng serbisyo ng isang recruitment agency.
  2. Mga manggagawa na nagtatrabaho sa ibang bansa o nasa bansa pa ng destinasyon, sa kasalukuyan.
  3. Returnee o manggagawa na bumalik sa bansang pinagmulan pagkatapos magtrabaho sa ibang bansa.

 

Nais naming ibahagi mo ang tungkol sa iyong mga karanasan sa recruitment. Pinahahalagahan namin ang iyong mga kontribusyon sa aming website at sa iba pang mga manggagawa. Nais din naming tiyakin na ang RecruitmentAdvisor ay isang ligtas at mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon para sa lahat ng mga manggagawa. Upang matulungan niyo kaming gawin ito, pakitiyak na ang iyong mga review ay naaayon sa mga sumusunod na alituntunin:

a) Nauugnay

Ang iyong mga review ay dapat may kaugnayan at kapaki-pakinabang para sa ibang mga manggagawa na magbabasa ng iyong review upang maunawaan ang iyong karanasan sa recruitment sa isang ahensya. Para sa kadahilanang ito, mangyaring huwag magsama ng mga nilalamang walang kaugnayan tulad ng mga personal na opinyon sa mga isyu na pampulitika, etikal o panlipunan. Kung mayroon kang tanong o puna para sa Recruitment Advisor tungkol sa aming mga patakaran sa pag-moderate, maaari kang mag-email sa amin sa info@recruitmentadvisor.org

b) Walang kinikilingan

Hindi pinapayagan ng Recruitment Advisor ang mga indibidwal o mga entidad na nagmamay-ari, namamahala o nakikibahagi sa isang recruitment agency na mag-publish ng mga review ng kanilang ahensiya o mga kakumpitensyang ahensya. Ang mga review na isinumite sa pagtatangka na mag-blackmail ng isang ahensya ay hindi ipa-publish. Kung pinaghihinalaan mo na ang isang review ay mapanlinlang o hindi nakakatugon sa mga alituntunin sa pag-post ng RecruitmentAdvisor, maaari kang mag-email sa amin sa info@recruitmentadvisor.org

c) First-Hand, Orihinal

Gustong marinig ng mga manggagawa ang tungkol sa iyong karanasan sa recruitment. Nangangahulugan ito na dapat walang impormasyong pang-segundo, alingawngaw o tsismis, o mga panipi mula sa karanasan ng ibang tao sa iyong review. Magbigay ng mga review batay lamang sa iyong sariling mga karanasan at siguraduhing isama ang sapat na detalye sa iyong review upang maging kapakipakinabang ito sa iba pang manggagawa.

d) Hindi komersyal o pang-negosyo

Ang mga peer-to-peer reviews sa Recruitment Advisor ay dinisenyo upang magbigay ng payo sa iyong kapwa manggagawa, hindi upang itaguyod ang isang serbisyo o negosyo. Mangyaring huwag isama ang anumang uri ng content na komersyal o pang-promosyon, kabilang ang mga kahilingan para sa trabaho. Taglay namin ang karapatang tanggihan ang mga content para sa anumang kadahilanan. Hindi namin pinapayagan ang mga review na naglalaman ng mga link sa mga panlabas na website.

e) Paggalang sa Pribadong Impormasyon

Ginagalang namin ang iyong privacy at ang privacy ng mga recruitment agency sa aming listahan. Nais naming sabihin mo sa amin ang lahat tungkol sa iyong karanasan sa recruitment ngunit mangyaring panatilihin ang personal o eksklusibong impormasyon sa iyong sarili. Kabilang dito ang impormasyon ng taga-review at ang impormasyon ng ibang tao. Mangyaring huwag mag-post ng telepono, tirahan o email address. Pinapayagan namin ang mga review na gawin nang hindi nagpapakilala pati na rin ang mga pangalan na mai-publish sa aming site; gayunpaman, aalisin namin ang mga huling pangalan. Kabilang dito ang mga huling pangalan ng mga empleyado o may-ari na nauugnay sa recruitment agency na iyong sinusuri. Ang anumang review na naglalaman ng personal na financial information ay aalisin.

f) Nakalista sa RecruitmentAdvisor

Ang isang review ay dapat na direktang nauugnay sa ahensiya kung saan ito isinumite, kaya siguraduhin na ikaw ay nagsusumite ng iyong review sa tamang ahensya na nakalista sa RecruitmentAdvisor.

Gayunpaman, kung ang iyong recruitment agency ay hindi kabilang sa aming listahan, nais pa rin naming malaman ang tungkol dito. Mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng RecruitmentAdvisor form, upang maaari naming siyasatin at i-update ang aming listahan. Mangyaring isama ang anumang impormasyong nalalaman niyo ukol rito hangga’t maaari, kabilang ang business name, company registration number, contact information at lokasyon nito.

Ang mga recruitment agency lamang na nagpapadala ng mga manggagawa para sa trabaho sa labas ng kanilang pinagmulang bansa ang malilista.

g) Madaling Basahin

Pakitiyak na ginagamit mo ang tamang alpabeto o mga titik para sa iyong wika at iwasan ang mga machine translations na magpapahirap sa pagbasa ng iyong review. Mangyaring huwag gumamit ng HTML tags, ALL CAPS, o slang.

h) Non-objectionable o kanaisnais

Sa iyong review, mangyaring huwag magsama ng anumang materyal na labag sa batas, libelous, mapanirang-puri, malaswa, nagbabanta, nanglalait, mapang-abuso, mapanlinlang o iba pang hindi kanais-nais.

 

Ang RecruitmentAdvisor ay may karapatang alisin ang review o tugon sa isang review sa anumang oras, sa anumang dahilan. Ang mga review na nai-post sa Recruitment Advisor ay indibidwal.

Hindi kami kaakibat sa anumang recruitment agency na nakalista o nasuri sa web site na ito. Alinsunod sa aming patakaran sa privacy, hindi namin inilalabas ang personal na contact information ng sinuman

 

Moderation ng reviews at deteksyon ng pandaraya

1. Nag-ii-screen ba ng reviews ang RecruitmentAdvisor?

Oo. Ang RecruitmentAdvisor ay nag-ii-screen ng review upang matiyak na sumusunod ito sa aming mga alituntunin sa pag-post.

2. Paano tinitiyak ng RecruitmentAdvisor ang kalidad ng reviews?

Mayroon kaming isang pangkat ng mga moderators na sumusuri sa mga kaduda-dudang review. Ang mga gumagamit ng RecruitmentAdvisor ay maaari ring mag-flag ng mga review na tingin nila ay kadudaduda upang sumailalim sa pagsusuri ng aming mga moderator sa pamamagitan ng pag-email sa info@recruitmentadvisor.org

 

3. Nag-post ba ang RecruitmentAdvisor ng positibo o negatibong mga review?

Ang anumang review na nakasulat alinsunod sa aming mga alituntunin, kung positibo man o negatibo, ay mai-post ng Recruitment Advisor. Hindi namin iniimpluwensyahan o binabago ang nilalaman ng mga review.

4. Paano ni-re-rate ang mga agency sa Recruitment Advisor?

Ang recruitment agency ay rated sa pamamagitan ng pagkalkula ng mga sagot sa mga binary na review questions na isinumite ng mga manggagawa. Maaari mong mahanap ang sistema ng pagtimbang na ginagamit upang bumuo ng star rating para sa recruitment agency dito. Ang mga tanong sa review ay batay sa pandaigdig na mga karapatan at pamantayan para sa makatarungang recruitment na itinatag ng International Labour Organization.

5. Aling mga pagkilos ang itinuturing na pandaraya sa RecruitmentAdvisor?

a) Mga pagkilos ng isang may-ari ng recruitment agency na mapalakas ang reputasyon ng kanyang sariling recruitment agency sa pamamagitan ng:

  • Pagsusulat ng review para sa kanyang sariling recruitment agency
  • Paglapit o paggamit sa mga kaibigan o kamag-anak upang sumulat ng mga positibong review
  • Pagsusumite ng review para sa isang manggagawa
  • Pag-pressure sa isang user ng RecruitmentAdvisor upang alisin ang negatibong review
  • Pag-aalok ng mga insentibo tulad ng kahit anumang special treatment bilang kapalit ng mga review
  • Pag-hire ng optimization company, third party marketing organization o o sinuman upang magsumite ng pekeng reviews
  • Pag-impersonate ng isang katunggali o isang manggagawa sa anumang paraan

b) Mga pagkilos ng isang may-ari ng recruitment agency para makapinsala sa kanyang mga kakumpitensya sa pamamagitan ng pagsusumite ng negatibong  pagsusuri.

6. Ano ang gagawin ng RecruitmentAdvisor kung ang isang ahensiya ay pinaniniwalaan na nagsumite ng mga mapanlinlang na review?

Kung natukoy namin na may mga mapanlinlang na review na isinumite para sa isang recruitment agency, isang notice ang ipapakita sa aming website sa agency info page, na nagpapaliwanag na ang mga review ng ahensiya ay kahina-hinala. Sa ganitong paraan nagbibigay kami ng karagdagang impormasyon sa mga manggagawa upang makagawa sila ng informed na desisyon.

7. Paano maaalerto ng mga user ng web site ang RecruitmentAdvisor tungkol sa posibleng pandaraya?

Upang makapag-report ng anumang biased na content, mangyaring i-e-mail kami sa info@recruitmentadvisor.org. Susuriin namin ang reklamo, at ipapatupad namin ang anumang kinakailangang mga parusa. Mangyaring ipadala sa amin ang petsa, pamagat ng review, at anumang iba pang impormasyon na makakatulong sa amin na maunawaan ang sitwasyon. Pinahahalagahan namin ang tulong mula sa aming mga users.