Sa RecruitmentAdvisor, pinapahalagahan namin ang privacy at seguridad ng iyong personal na impormasyon na ibinabahagi mo sa amin. Bago isumite ang iyong personal na impormasyon, mangyaring basahin nang mabuti ang patakarang ito. Sa pagbisita sa www.recruitmentadvisor.org, tinatanggap mo ang patakaran sa ibaba.

  • Uri ng impormasyon na nakolekta mula sa iyo
  • Paano namin ginagamit ang iyong impormasyon
  • Paano namin pinoprotektahan ang iyong impormasyon
  • Pagbabahagi ng iyong impormasyon sa mga third party
  • Paano ka makakontak sa amin.

Uri ng impormasyon na nakolekta mula sa iyo

Tumatanggap kami at nag-iimbak ng impormasyon ng user na iyong na-input sa aming website. Upang makapagsulat ng isang review, kakailanganin mong gumawa ng isang account sa RecruitmentAdvisor sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tulad ng pangalan ng user, email address, kasarian, edad, bansang pinanggalingan, mga bansa kung saan ka nagtrabaho, at sektor ng trabaho kung saan nagtrabaho ka.

-Information mula sa iba pang mga mapagkukunan-

Kung naka-log in ka sa RecruitmentAdvisor sa pamamagitan ng Facebook, nagbibigay sa amin ang Facebook ng impormasyon na iyong pinili upang magamit, alinsunod sa iyong mga setting sa privacy ng Facebook. Maaaring kasama sa impormasyong iyon ang iyong pangalan, email address, numero ng telepono, larawan ng profile, kasarian, at anumang iba pang impormasyon na iyong pinili upang magamit.

-Automatic Information-

Awtomatiko naming kinokolekta ang ilang impormasyon mula sa iyong computer o device kapag binisita mo ang RecruitmentAdvisor. Halimbawa, mangongolekta kami ng data ng session, kabilang ang iyong IP address, web browser software, at referring website. Maaari rin kaming mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong online na aktibidad, tulad ng content viewed at / o mga pahina na binisita. Ang isa sa aming mga layunin sa pagkolekta ng awtomatikong impormasyon na ito ay upang matulungan kaming maunawaan ang mga interes at kagustuhan ng aming mga gumagamit at i-customize ang iyong user experience.

Paano namin ginagamit ang iyong impormasyon

Ginagamit ng RecruitmentAdvisor ang iyong impormasyon para sa pagpaparehistro at pag-manage ng iyong account, pati na rin ang pagbigay sa iyo ng access sa paggamit ng aming site; para makipag-ugnayan sa iyo sa pangkalahatan, kabilang ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng RecruitmentAdvisor; para paganahin kami sa pag-moderate ng iyong mga review at i-publish ito; para tumugon sa iyong mga tanong at komento upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan o i-troubleshoot ang mga problema; para maiwasan ang mga potensyal na ipinagbabawal o ilegal na gawain; para ipatupad ang aming Mga Tuntunin ng Paggamit.

Kung nakapag-sign up ka bilang may-ari o tagapamahala ng isang recruitment agency, padadalhan ka namin ng email messages sa email address na iyong ibinigay sa amin bukod sa iyong opisyal na rehistradong email address.

Paano namin pinoprotektahan ang iyong impormasyon

Nakatuon kami sa pagprotekta sa personal na impormasyong iyong ibinibigay sa amin, at ipinatupad naming ang mga naaangkop na pamamaraan na administratibo at teknikal upang magawa ito. Halimbawa, may ilang awtorisadong administrator lamang ang may access sa personal na impormasyon, para sa mga layunin ng pag-moderate. Bilang karagdagan, ang iyong mga review ay nai-unlink mula sa iyong personal na account pagkatapos ng ilang araw na nagtitiyak ng anonymity ng mga reviews kahit na ang website ay nakompromiso.

Pagbabahagi ng iyong impormasyon sa mga third party

Maaaring ibahagi ang iyong impormasyon sa mga third parties para sa mga organisasyon na kinontrata upang magbigay ng mga serbisyo sa ngalan ng RecruitmentAdvisor (kabilang ang mga nagbibigay ng impormasyon sa teknolohiya), para sa mga layunin ng integridad ng istatistika at data, o kung saan ito kinakailangan o pinahintulutan ng batas. Ang iyong impormasyon ay hindi ibabahagi sa mga recruitment agencies o iba pang mga gumagamit.

Paano ka makakontak sa amin

Ang pinakamadaling paraan upang makipag-ugnay sa amin ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa info@recruitmentadvisor.org